Informacje dla Polonii

VI edycja międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6”

Rozpoczęła się VI edycja międzynarodowego konkursu „Polonijny Rodzic na 6”.

Konkurs ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie, jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Organizatorami konkursu są Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” przy Towarzystwie Biblioteki Polskiej w Portland, Oregon (2018), Kongres Oświaty Polonijnej (2019) i Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża USA (2021).

Pomysłodawczynią wyróżnienia była Renata Dajnowska, która przy akceptacji i pomocy pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych Komitetów Rodzicielskich (Portland, 2018): Jadwigi Witkowskiej, Anny Gindlesperger, Gabrieli Strączek, wdrożyła wyróżnienie w życie.

„Chcielibyśmy w ten sposób uhonorować wyróżniających się rodziców z każdej szkoły polonijnej. Inicjatywa wyróżnienia “Rodzic na 6” cieszyła się dużą popularnością w 2018 roku, więc postanowiliśmy ją kontynuować.
W 2019 roku zmiana wyróżnienia na rangę konkursu, pociągnęło za sobą inne zmiany, np. w procesie nominowania zasłużonych rodziców. Powstał regulamin konkursu, formularze do wypełnienia, nastąpiła zmiana nazwy na “Polonijny Rodzic na 6”, rozszerzyliśmy zasięg konkursu na cały świat, powstało logo konkursu.
Dokonane zmiany przyczyniły się do zwiększenia rangi konkursu, odmiennego procesu zgłaszania kandydatów” – mówią w rozmowie z PolishNews24 przedstawiciele organizatorów konkursu.

Do konkursu może być nominowany każdy rodzic szkoły polonijnej na świecie, który zaangażowany jest w życie szkoły przez minimum 5 lat. Patronem honorowym konkursu już po raz trzeci z rzędu został ORPEG.

„Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Czekamy na nominacje rodziców, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem sprawie szkoły, znacząco wyróżnili się w Waszej szkolnej społeczności” – zachęcają do udziału organizatorzy.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej konkursu.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: