Informacje dla Polonii Polonia

VII edycji międzynarodowego konkursu Polonijny Rodzic na 6

Do końca marca br można zgłaszać nominacje w ramach VII edycji międzynarodowego konkursu Polonijny Rodzic na 6. Organizatorzy zapraszają do udziału szkoły polonijne z całego świata.

Konkurs Polonijny Rodzic na 6 ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie, jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.
Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Źródło zdjęcia: Polonijny Rodzic na 6

„Nominowany rodzic jest wzorem do naśladowania, najlepszym z najlepszych, inspiruje, kreuje, motywuje innych rodziców do wspierania działalności szkoły polonijnej. Niejednokrotnie jest wieloletnim mentorem i liderem innych rodziców – wolontariuszy. Jako pierwszy nauczyciel swoich dzieci jest dla nich przykładem, jak również dla pozostałych uczniów szkoły” – mówi w rozmowie z portalem PolishNews24 Pani Renata Dajnowska koordynatorka i pomysłodawczyni Konkursu.

Zgłoszenie rodzica do konkursu jest wspaniałą formą podziękowania za jego bezinteresowną pracę na rzecz szkoły, docenieniem jego zaangażowania, a także podniesieniem rangi rodzica – wolontariusza w środowisku szkolnym i w szerszym kręgu polonijnym. Rodzic na 6 może być kluczem otwierającym nowe horyzonty, wnoszącym innowacyjne i ciekawe pomysły przyczyniające się do rozwoju szkoły. To żywa reklama szkoły i środowiska polonijnego, jest jego ambasadorem, przyczynia się do promowania szkoły na stronach konkursu i w innych mediach zainteresowanych tym tematem.

Pomysłodawczynią wyróżnienia była Renata Dajnowska, która przy akceptacji i pomocy pozostałych członków Komitetu Organizacyjnego XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych Komitetów Rodzicielskich (Portland, 2018): Jadwigi Witkowskiej, Anny Gindlesperger, Gabrieli Strączek, wdrożyła wyróżnienie w życie.

Wszystkie szkoły, którym bliska jest idea konkursu, a także docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły, mogą przesyłać nominacje do 31 marca 2024 r. Więcej informacji na temat konkursu a także tego jak zgłaszać nominacje znaleźć można tutaj.

Organizatorami konkursu są Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” przy Towarzystwie Biblioteki Polskiej w Portland, Oregon (2018), Kongres Oświaty Polonijnej (2019) i Forum Nauczycieli Polonijnych Zachodniego Wybrzeża USA (2021).

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: