Europa Wiadomości

Szczyt przywódców krajów unijnych w Brukseli

W Brukseli odbędzie się szczyt przywódców państw unijnych z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

Tematem spotkania będzie m.in przyznanie Ukrainie statusu państwa kandydującego do Unii Europejskiej.
Najważniejsi przedstawiciele krajów członkowskich, dyskutować będą nad tym, jak wesprzeć Ukrainę w obecnym konflikcie z Rosją. Tematem rozmów będzie również kwestia wzmocnienia wschodniej flanki NATO, a także bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe Europy.

Dodatkowym tematem poruszonym podczas sesji, będzie kwestia tzw. przesmyku suwalskiego (obszaru wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, łączący Polskę z Litwą i pozostałymi krajami bałtyckimi, zarazem oddzielający należący do Rosji Obwód Kaliningradzki od Białorusi), wobec gróźb Rosji wobec Litwy, po wprowadzeniu przez nią blokady transportu kolejowego towarów z Rosji do strategicznego z punktu widzenia Rosji Obwodu Kaliningradzkiego.

Rozpoczynający się dzisiaj w Brukseli szczyt potrwa dwa dni.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: