Europa Unia Europejska

Bośnia i Hercegowina blisko przyznania statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej

Z informacji przekazanych dzisiaj przez Komisję Europejską wynika, że będzie ona rekomendować Radzie Europy przyznanie Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Source: twitter.com/EU_Commission

Komisja wzięła pod uwagę to, że kraj ten podejmie szereg kroków mających na celu m.in wzmocnienie demokracji, funkcjonowania instytucji państwowych, praworządności, walki z korupcją i przestępczością zorganizowaną, czy zagwarantowania wolności mediów.

Komisja Europejska przyjęła dziś tzw. pakiet rozszerzeniowy, który zawiera szczegółową ocenę sytuacji i postępów Bałkanów Zachodnich i Turcji na ich drodze do Unii Europejskiej.

„Rekomendujemy dziś Radzie przyznanie Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego. Nadajemy temu procesowi pozytywną dynamikę i mamy nadzieję, że region skorzysta z szansy i będzie kontynuował ją, wdrażając kluczowe reformy” – powiedział Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell.

Komisja Europejska będzie nadal wspierać wysiłki reformatorskie i przyspieszać integrację Bałkanów Zachodnich jako całości – czytamy w wydanym dzisiaj komunikacie.

Gdyby proces akcesyjny przebiegł pomyślenie Bośnia i Hercegowina byłaby 28 unijnym krajem i pierwszym nowo przyjętym po Brexicie – opuszczeniu struktur unijnych przez Wielką Brytanię.

Bośnia i Hercegowina obok innych państw bałkańskich takich jak Albania, Serbia, Czarnogóra i Macedonia Północna należy do krajów, które od lat biorą udział w procesie stowarzyszenia z Unią Europejską. Najdłużej o członkostwo ubiega się Czarnogóra, która rozmowy z Brukselą rozpoczęła w 2012 roku.

Przeczytaj także:
Brexit stał się faktem

Źródło informacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6082

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: