PolishNews24 Warto wiedzieć Wielka Brytania

„Dość”. Nowa kampania zachęcająca wszystkie społeczności do podjęcia działań wobec przemocy wobec kobiet i dziewczynek

W Wielkiej Brytanii ruszyła rządowa kampania „Enough” („Dość”), której celem jest wystąpienie przeciwko osobom, dopuszczającym się nadużyć wobec kobiet i dziewcząt oraz podniesienie świadomości działań, jakie można podjąć, w przypadku doświadczania lub bycia świadkiem takich nadużyć.

Formy nadużyć, które naświetla kampania, obejmują przemoc domową (w tym kontrolowanie lub stosowanie przymusu), nękanie w miejscach publicznych, niechciany dotyk, nękanie w miejscu pracy, tak zwane „revenge-porn” (czyli rozpowszechnianie zdjęć lub nagrań wideo o charakterze seksualnym bez zgody danej osoby), cyberflashing (czyli wysyłanie nieznajomym nieprzyzwoitych zdjęć o zabarwieniu seksualnym), przymusowe małżeństwo i stalking (czyli śledzenie i nagabywanie). Takie nadużycia mogą dotknąć każdego i wielu z nas było ich świadkami, niezależnie od tego, czy oprawcą był obecny lub były partner, członek rodziny, kolega, przyjaciel czy nieznajomy.

Mamy dość znęcania się nad kobietami i dziewczętami w naszej społeczności. Mamy dość odpowiedzialności za zgłaszanie tych przestępstw spadającej na barki ofiar i ich rodzin. Dość, enough is enough. Każdy zasługuje na poczucie bezpieczeństwa.

Możliwość powstrzymania nadużyć i zachęcenia sprawców do ponownego przemyślenia tych strasznych czynów, których się dopuścili, jest w naszych rękach. Wspieramy kampanię „Enough”, ponieważ wierzymy, że może ona naprawdę zmienić sposób, w jaki kobiety i dziewczęta są traktowane i wspierane” – powiedziała Aneta Macknell, prezes organizacji charytatywnej Opoka zajmującej się przemocą domową.

Brytyjskie statystyki pokazują, że te problemy nieproporcjonalnie częściej dotykają kobiet i dziewcząt, i nadal są zbyt powszechne: jedna na pięć kobiet pada ofiarą napaści lub usiłowania napaści na tle seksualnym przynajmniej raz w swoim życiu, ponad 27% kobiet doznało przemocy domowej od czasu, odkąd ukończyły16 lat, a 20% kobiet w wieku 16-74 doświadczyło stalkingu.

Kampania „Enough”, która stanowi część rządowej strategii walki z przemocą wobec kobiet i dziewcząt, podkreśla szereg działań, które można podjąć, jeśli jesteś świadkiem przemocy – jest to reagowanie i odpowiadanie na przejawy nadużyć, okazywanie wsparcia ofiarom lub zgłaszanie właściwym służbom.

Zbyt długo odpowiedzialność za bezpieczeństwo spoczywała na barkach kobiet i dziewcząt. W tej kampanii mówimy „dość” i przyznajemy, że to wszyscy musimy domagać się poważnych zmian społecznych. Każdy ma w tym udział. Nasza nowa kampania pokazuje, że każdy może odegrać rolę w zwalczaniu nadużyć i uczynieniu naszego kraju bezpieczniejszym miejscem. Akceptując wszystkie zalecenia zawarte w raporcie Inspektoratu Policji i Straży Pożarnej i Ratownictwa Jej Królewskiej Mości (ang. Her Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services, w skrócie HMICFRS), który zleciłam w zeszłym roku, rząd i policja podwajają swoje wysiłki, aby wspierać ofiary i osoby ocalone oraz karać sprawców” – powiedziała Minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii Priti Patel.

W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową, która zawiera dalsze wskazówki dotyczące bezpiecznej interwencji i zgłaszania nadużyć, przykłady działań wspierających wobec ofiar przemocy oraz porady dla osób, które uznają, że ich zachowanie wymaga zmiany. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gov.uk/enough.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: