Polska Z kart histtorii

Święto Konstytucji 3 Maja

Z historycznego punktu widzenia jest to w dziejach Polski dzień szczególny.
Konstytucja, którą uchwalono 3 maja 1791, była drugą na świecie po amerykańskiej (uchwalonej w 1787), a  pierwszą w Europie ustawą zasadniczą.


Tak jak to ma miejsce dziś w polskiej polityce tak i wówczas podczas jej uchwalania nie obyło się bez burzliwych obrad.
Finalnie ustawę przyjęto w atmosferze gorącej debaty, licznych sprzeciwów, krzyków, a miało to miejsce w Warszawie na Zamku Królewskim.
Konstytucja wprowadzała między innymi trójpodział władzy, uznawała religię katolicką jako wiodącą, podkreślała rolę szlachty, której przywileje wcześniej nadane powinny zostać zachowane, dawała prawo mieszczanom do samostanowienia w sprawach ważnych, prawo do ziemi, oraz możliwość przyjęcia w stan szlachecki.
Ustawa zniosła wolną elekcję, a wprowadzała zasadę dziedziczenia tronu.
Chłopi nadal traktowani byli według zasad poddaństwa szlachcie z ta różnicą, ze tzw. włościan objęto opieką prawa i rządu krajowego.

Konstytucja finalnie napotkała silny opór w postaci tzw. Konfederacji Targowickiej. W 1972 na tereny Rzeczpospolitej wkroczyły wojska rosyjskie, by zachować stary, przedkonstytucyjny porządek ustrojowy. Mimo to wieści o przyjęciu konstytucji odbiły sie szerokim echem w świecie, w środowiskach intelektualnych ówczesnej oświeceniowej Europy. Dokument stał się istotny dla przyszłych pokoleń Polaków, dlatego tez po dziś dzień obchodzimy święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: