Top

Praca i Binzes Unia Europejska Warto wiedzieć Wiadomości Wielka Brytania

Izba Gmin brytyjskiego parlamentu przyjęła ustawę imigracyjną

Procedowany w niższej izbie parlamentu projekt zakłada ograniczenie liczby imigrantów podejmujących pracę na brytyjskim rynku pracy. Uderza on głównie w pracowników o niskich kwalifikacjach.

O przyjęciu ustawy zdecydowano większością głosów – 351 deputowanych opowiedziało się za, przy 252 głosach sprzeciwu.

Od stycznia 2021 pracownicy z Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii nie będą mieli już swobodnego dostępu o brytyjskiego rynku pracy. O możliwościach zatrudnienia na Wyspach będą decydować kwalifikacje i kompetencje ubiegających się o pracę, weryfikowane w ramach planowanego przez rząd Johnsona systemu punktowego.

O planach gabinetu Borysa Johnsona informowaliśmy tutaj

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *