Motoryzacja Polska Wiadomości

Zmiany w prawie o ruchu drogowym

Z dniem dzisiejszym wchodzi uchwalona przez Sejm n 26 października nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym (Ustawa o zmianie ustawy- Prawo o ruchu drogowym Dz.U pozycja 2202).

Najważniejsze zmiany w przepisach dotyczą tzw.korytarza życia oraz jazdy na “suwak”.

Obowiązek tworzenia korytarzy życia dotyczy dróg o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku. Kierowców zobowiązuje się do przepuszczenia pojazdów służb ratowniczych poprzez zjechanie pojazdów poruszających się lewym pasem ruchu do lewej krawędzi jezdni, a pozostałych do przeciwnej.

Pojazdy inne niż uprzywilejowane nie mogą korzystać z utworzonego korytarza, chyba że są to samochody zarządców dróg lub pomocy drogowej biorący udział w akcji ratowniczej.

Druga z regulacji dotyczy popularnej na zachodzie i niezwykle trudnej dotychczas do zaakceptowania przez polskich kierowców jazdy na suwak. W przypadku zatoru drogowego skutkującego znacznym zmniejszeniem prędkości na jezdni z kilkoma pasami w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie ma możliwości kontynuacji jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie ruchu lub jego zanikania, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem ruchu nie będzie miał (jak dotychczas) obowiązku ustępowania pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu (mającym kontynuację), na który zamierza wjechać.

Przepis art. 22 ust. 4a ustawy wskazuje, że w takiej wyjątkowej sytuacji drogowej kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem ruchu (mającym kontynuację) jest obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu, umożliwić jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie ruchu, zmianę tego pasa ruchu na pas sąsiedni, na którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy ((art. 22 ust. 4a i 4b ustawy).

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
error

Zobacz portal PolishNews24.com w social media! Dołącz do nas!