Anglia PolishNews24 Praca i Binzes Wielka Brytania

Zmiany w dostępie do brytyjskiego rynku pracy

Od 1 stycznia 2021 r. skończył się pobrexitowy okres przejściowy uzgodniony przez Wielką Brytanię i Unię Europejską, a wraz z nim swoboda podejmowania pracy na Wyspach przez obywateli państw członkowski UE.

Wielka Brytania wprowadziła punktowy system imigracyjny. Nowy system ma jednakowo traktować obywateli UE i obywateli spoza UE. Firmy, pracodawcy aby zatrudnić kogoś spoza Wielkiej Brytanii (z wyjątkiem obywateli Irlandii), muszą wcześniej wystąpić o pozwolenie.

W systemie imigracyjnym opartym na punktach każda osoba przyjeżdżająca do Wielkiej Brytanii w celach zarobkowych musi spełnić określony zestaw wymagań, za które otrzyma punkty. Wizy będą przyznawane tym, którzy uzyskają wystarczającą liczbę punktów.

Aby uzyskać pozwolenie na pracę w UK w sumie potrzeba 70 punktów.

Za co będzie można otrzymać punkty w nowym systemie?

Oferta pracy od zatwierdzonego sponsora – wymóg obowiązkowy / 20 punktów.
Stanowisko na odpowiednim poziomie umiejętności – wymóg obowiązkowy 20 punktów.
Język angielski na wymaganym poziomie – wymóg obowiązkowy/ 10 punktów.
Wynagrodzenie w wysokości od 20.480 £ do 23.039 £ lub co najmniej 80% bieżącej stawki dla zawodu (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa) / 0 punktów.
Wynagrodzenie od 23 040 GBP do 25 599 GBP lub co najmniej 90% obowiązującej stawki dla zawodu (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa)/ 10 punktów.
Wynagrodzenie w wysokości 25,600 GBP lub więcej lub co najmniej aktualna stawka za dany zawód (w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa)/20 punktów.
Praca w zawodzie, w którym występuje niedobór, wskazana przez Komitet Doradczy ds. Migracji /20 punktów.
Wykształcenie: Doktorat z przedmiotu związanego z pracą/ 10 punktów.
Kwalifikacje edukacyjne: Doktorat z przedmiotu STEM odpowiadającego stanowisku/20 punktów.

W założeniach brytyjskiego rządu nowy system punktowy zapewni pracodawcom w Wielkiej Brytanii proste, skuteczne i elastyczne możliwości rekrutacji wykwalifikowanych pracowników z całego świata różnymi drogami imigracyjnymi.
Nowy system nie ma zastosowania do obywateli UE już pracujących i mieszkających w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021.

Przeczytaj także:
Wielka Brytania stawia na wykwalifikowanych
Jak się zmienia brytyjski rynek pracy w 2021

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
error

Zobacz portal PolishNews24.com w social media! Dołącz do nas!