COVID-19 Polish News 24 Polska

Nowe przepisy w związku z pandemią w Polsce

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opubikowano nowelizację rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Przepisy, które wejdą w życie dzisiaj, dotyczą między innymi “dzieci i starszych uczniów, którzy pobierają naukę w Polsce lub w państwie sąsiadującym, a także ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki, dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Polsce lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem, a także studenci, uczestnicy studiów”.
Zostają oni zwolnieni z obowiązku odbycia kwarantanny po powrocie z zagranicy do kraju. Przepis dotyczy również osób prowadzących działalność naukowych.

Z obowiązku kwarantanny zwolnione został osoby, “którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego na COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej”.

Uzdrowiska i sanatoria będą mogły prowadzić bez ograniczeń działalność leczniczą. Warunkiem wzięcia udziału w leczeniu, będzie przedstawienie negatywnego wyniku testu na obecność Sars-Cov-2 wykonanego nie wcześniej niż na 6 dni przed rozpoczęciem turnusu leczniczego. 

Dopuszczono możliwość przeprowadzenia konkursów na stanowiska aplikantów sędziowskich i prokuratorskich, a także egzaminów na stanowiska w sądach i prokuraturach.

W myśl nowelizowanych przepisów, od 28 lutego wznowią działalność kasyna i obiekty gier hazardowych, z zachowaniem rygorów sanitarnych. W obiektach tych będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
error

Zobacz portal PolishNews24.com w social media! Dołącz do nas!