COVID-19 Polska Warto wiedzieć Wiadomości Zdrowie

Utrzymano obowiązek kwarantanny

W niedzielę w Dzienniku Ustaw RP opublikowano zmiany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia bieżącego roku, na podstawie których, w Polsce w dalszym ciągu obowiązuje nakaz 14- dniowej kwarantanny dla osób, które wjeżdżają na terytorium RP.

Jak pisze w treści rozporządzenia, osoby przekraczające granicę i udające się do miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce, odbywają kwarantanne przez 14 kolejnych dni, licząc od dnia następującego po przybyciu do kraju. Kwarantannie podlegają również osoby, z którymi wracający z zagranicy zamieszkują lub gospodarują.

W dalszym ciągu utrzymany został zakaz wykonywania miedzynarodowych pasażerskich połączeń kolejowych.

Wybierając się do Polski warto wiedzieć, że w obiektach handlowych i usługowych obowiązuje nakaz zakładania jednorazowych rękawiczek, jak również wprowadzono powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych.

Z obowiązku noszenia jednorazowych rękawiczek w obiektach handlowych i usługowych zwolnione zostają osoby, które nie są w stanie samodzielnie zakładać lub zdejmować rękawiczek lub nie mogą ich zakładać z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim. Osoby te nie muszą mieć przy sobie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
error

Zobacz portal PolishNews24.com w social media! Dołącz do nas!