Unia Europejska

Traktat, na mocy którego Polska przystąpiła do Unii Europejskiej

16 kwietnia 2003 roku w Atenach Polska podpisała Traktat Akcesyjny stanowiący prawną podstawę przystąpienia (akcesji) Polski do Unii Europejskiej.

W imieniu Polski pod traktatem akcesyjnym podpisali się m.in. ówczesny premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz pełniąca w tamtym czasie funkcję minister ds. europejskich Danuta Hübner.

Kilkuletnie negocjacje w sprawie warunków przystąpienia Polski do Unii Europejskiej prowadzone na linii Warszawa – Bruksela zakończono na szczycie w Kopenhadze (formalnie Polska rozpoczęła negocjowanie warunków przystąpienia do Unii Europejskiej w 1998 roku). Kolejnym krokiem po zakończeniu etapu negocjacji było właśnie podpisanie traktatu akcesyjnego.
Po podpisaniu traktatu w Atenach, Sejm RP przyjął uchwalę o wyznaczeniu daty referendum akcesyjnego na 7 i 8 czerwca 2003 roku.
W referendum, w którym frekwencja wyniosła 58,85 procent, Polacy zagłosowali zdecydowanie za członkostwem Polski w UE. Za opowiedziało się wówczas aż 77,45 proc. biorących udział w głosowaniu. 22,55 proc. było przeciwnych. Zaledwie 0,72 proc. oddanych głosów było nieważnych.

23 lipca 2003 roku traktat akcesyjny został ratyfikowany. 1 maja 2004 roku Polska stała się oficjalnie nowym członkiem Unii Europejskiej.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us:

1 COMMENTS

Comments are closed.