Ekologia Polska Wiadomości Zdrowie i Uroda

Stan klęski żywiołowej?

Ogłoszenia stanu klęski żywiołowej domaga się Skawiński Alarm Smogowy w związku z katastrofalną jakością powietrza w podkrakowskich gminach. Stosowny wniosek wpłynął już do wojewody małopolskiego oraz marszałka Małopolski.

Złożony wniosek dotyczy sąsiadujących z Krakowem gmin Skawina, Czernichów, Niepołomice Wieliczka, Zabierzów.

W uzasadnieniu czytamy: „Prosimy, wnosimy i apelujemy o podjęcie niezwłocznych, efektywnych i skutecznych działań w celu zapobieżenia negatywnym skutkom klęski żywiołowej SMOGU dla zdrowia i życia naszego oraz naszych dzieci. Przypominamy, że aglomerację krakowską zamieszkuje prawie półtora miliona osób, których zdrowie spoczywa w Panów rękach”

Społecznicy domagają się ” …niezwłocznej organizacji spotkania kryzysowego władz miasta Krakowa oraz gmin ościennych, celem zaplanowania i podjęcia skoordynowanych działań, takich jak:

a) natychmiastowe uruchomienie instrumentów administracyjnych i prawnych, służących do niezwłocznego ograniczenia emisji pyłów zawieszonych i rakotwórczego benzo(a)pirenu z palenisk domowych gmin ościennych Krakowa,

b) niezwłoczne uruchomienie skutecznych kanałów ostrzegania mieszkańców, szczególnie osób wykluczonych cyfrowo, przed destrukcyjnym oddziaływaniem SMOGU na ich zdrowie i życie,

c) niezwłoczne uruchomienie skutecznych kontroli spalania odpadów (w tym odpadów węglowych) oraz niedozwolonych paliw na terenie gmin ościennych Krakowa,

d) pilne uruchomienie w placówkach służby zdrowia dodatkowych punktów przyjęć pacjentów z objawami chorobowymi, powstałymi lub spotęgowanymi przez katastrofalny stan powietrza, ze względu na nasiloną liczbę takich przypadków w trakcie występowania klęski SMOGU,

e) skoordynowanie aktywnych działań służb, inspekcji i straży podległych wojewodzie oraz marszałkowi województwa,
f) zwrócenie się do Rządu Rzeczpospolitej Polski o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy do opanowania klęski SMOGU oraz
zmniejszenia jej destrukcyjnych skutków, zarówno w chwili obecnej, jak i przy każdorazowym długotrwałym jej wystąpieniu w okresie grzewczym.

Tymczasem katastrofalny stan powietrza występuje również w samym Krakowie. Czujniki wykazują ponad sześciokrotne przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłów PM 10 oraz PM 2,5. Zmusza to mieszkańców do ograniczenia przebywania na wolnym powietrzu do koniecznego minimum, zagraża zdrowiu, zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym

Stan klęski żywiołowej wprowadzany jest przez Radę Ministrów z jej własnej inicjatywy lub na wniosek wojewody. Wprowadza się go na czas nie dłuższy niż 30 dni, z możliwością jego przedłużenia.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
error

Zobacz portal PolishNews24.com w social media! Dołącz do nas!