Polska Praca i Binzes Wiadomości

Nawarzyli piwa…

Śląski Urząd Celno-Skarbowy domaga się od producenta piwa Żywiec blisko 85 mln zł podatku.

Urząd zakwestionował rozliczenie podatkowe Grupy za 2012 rok i wyliczył, że producent winien jest państwu dodatkowe 52 mln zł. Dalsze 33 mln stanowić mają odsetki od zobowiązania.

W oficjalnym komunikacie spółka poinformowała, że ” …konsekwentnie nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w wyniku kontroli, gdyż w opinii zarządu wnioski ŚUCS zawarte w tym dokumencie nie znajdują uzasadnienia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także dotychczasowego orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw o zbliżonym stanie faktycznym i prawnym. Dodatkowo, spółka jest w posiadaniu indywidualnych interpretacji prawa podatkowego wydanych w imieniu Ministra Finansów potwierdzających zasadność podjętych przez spółkę działań”. Firma odmówiła również złożenia korekty deklaracji podatkowych zgodnie z ustaleniami pokontrolnymi.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
error

Zobacz portal PolishNews24.com w social media! Dołącz do nas!