Ciekawa Sprawa Informacje Media w Polsce Polish News 24 PolishNews24 Polska Wiadomości

Kontrowersje wokół projektu ustawy o radiofonii i telewizji

W tym tygodniu do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który błyskawicznie wywołał w Polsce reakcje i dyskusje na temat proponowanych zmian.
Autorami projektu są posłowie PiS, którzy w uzasadnieniu do wniosku napisali m.in. iż ma on celu „doprecyzowanie regulacji umożliwiających efektywne przeciwdziałanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji możliwości przejęcia kontroli nad nadawcami rtv przez dowolne podmioty spoza Unii Europejskiej, w tym podmioty z państw stanowiących istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”.
Jeśli proponowane zmiany zostałyby przyjęte zmianie mogą ulec dotychczasowe zasady przyznawania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w Polsce.

„Koncesja na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych może być udzielona osobie zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, pod warunkiem, że taka osoba zagraniczna nie jest zależna od osoby zagranicznej, której siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie niebędącym państwem członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego” – możemy przeczytać w uzasadnieniu do wniosku.

Co to oznacza? Jak wiemy na polskim rynku medialnym mamy stacje telewizyjne, kontrolowane przez spółki z państw nienależących Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przykładem może być TVN S.A., której właścicielem jest zarejestrowana w Holandii spółka Polish Television Holding BV, a której właścicielem jest z kolei amerykańska spółka Discovery Inc.
Teoretycznie jeśli zmiany zostałyby wprowadzone TVN i TVN24 mogłyby mieć problem z uzyskaniem wymaganej koncesji. W Polsce już mówi się głośno o tym, że jest to ustawa skierowana bezpośrednio przeciwko stacji TVN, która jak wiadomo nie szczędzi krytyki obecnie rządzącym.

Nie trzeba być super znawcą tematu by przewidzieć, że kiedy chodzi o ochornę amerykańskich inwestycji w Europie, możemy spodziewać się szybkiej reakcji ze strony amerykańskiej dyplomacji.
Piewrwsze takie reakcje już się pojawily.

„USA z rosnącym niepokojem obserwują procedurę związaną z koncesją TVN oraz nowy projekt zmian ustawy medialnej. TVN od ponad 20 lat jest istotną częścią polskiego krajobrazu medialnego. Wolna prasa ma kluczowe znaczenie dla demokracji” – napisał wczoraj w mediach społecznościowych Bix Aliu reprezentujący USA w Polsce do czasu nominacji i przyjazdu nowego Ambasadora USA.

Source: https://twitter.com/USAmbPoland

Sprawa niewątpliwie jest ciekawa i rozwojowa, dlatego będziemy się jej bacznie przyglądać i pisać o niej w portalu PolishNews24.com
Wolność mediów, swoboda wypowiedzi, przestrzeń do prowadzenia dialogu i przedstawiania różnych poglądów to naszym zdaniem fundamenty dla budowania „zdrowego”społeczeństwa i demokracji w każdym państwie.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
error

Zobacz portal PolishNews24.com w social media! Dołącz do nas!