Top

PolishNews24 Polska Praca i Binzes

Czy parlamentarzyści i najważniejsi urzędnicy w Polsce zarobią więcej?

W ostatni piątek odbyło się głosowanie w Sejmie w sprawie nowych przepisów regulujących wysokość wynagrodzeń dla posłów i innych najważniejszych urzędników państwowych.
Za przyjęciem projektu głosowało 386 posłów, przeciw było 33, wstrzymało się 15.
Ustawa szybko i niemal jednogłośnie przeszła przez glosowanie w Sejmie teraz trafi do Senatu gdzie tak łatwo nie będzie. Na dzisiejszej konferencji prasowej politycy KO już zapowiedzieli, że w Senacie będą głosować przeciw ustawie.
Od piątkowego głosowania w Sejmie na Kolację Obywatelską spadła fala krytyki ze strony wyborców i opinii publicznej (choć autorem ustawy jest partia PiS).
W obliczu pandemii, spowolnienia gospodarczego, pogarszającej się sytuacji na rynku pracy, trudno zrozumieć dlaczego właśnie teraz złożono pod obrady taki wniosek. Zaskakujący jest też sam wynik głosowania i rola opozycji.

Podstawowe uposażenie posła wynosi 8016,70 złotych brutto, czyli 5890 złotych netto. Po zaproponowanych zmianach posłowie lub senatorzy mieliby zarabiać 0,63 1,3-krotności pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego ( na dzień dzisiejszy: 19 986 złotych brutto), co daje 12,6 tysięcy złotych brutto.
Według nowych przepisów pensja ma przysługiwać małżonce lub małżonkowi prezydenta, w kwocie 0,9 -krotności pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego, co daje w sumie kwotę 18,000 brutto.

Jak zmieni się pensja prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu?

Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone i wejdą w życie pensja prezydenta Polski wyniesie 1,3-krotności pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego, co da prezydentowi 26000 pensji brutto.
Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone i wejdą w życie pensja premiera RP wyniesie 0,9-krotności pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego, co da premierowi 22000 pensji brutto.
Jeśli nowe przepisy zostaną uchwalone i wejdą w życie pensja marszałka Sejmu i Senatu wyniesie 1,1-krotności pensji podstawowej sędziego Sądu Najwyższego, co da 22000 pensji brutto.

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *