Polska Wiadomości

50 not dyplomatycznych skierowanych do krajów Unii Europejskiej, NATO i Rady Europy

Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Arkadiusz Mularczyk poinformował, że podpisał 50 not dyplomatycznych skierowanych do krajów Unii Europejskiej, NATO i Rady Europy, w której polski MSZ informuje o kwestii reparacji wojennych, których Polska domaga się od Niemiec.

Źródło: twitter.com/arekmularczyk

Minister przedstawił podjęte przez Polskę działania zmierzające do ustalenia wysokości należnych odszkodowań, nakreślił tło historyczne powodów wystąpienia z roszczeniami wobec Niemiec.

Jak zaznaczył minister, Niemcy nie odpowiedzieli na wysłana w początku października do Berlina notę dyplomatyczną z wezwaniem do zadośćuczynienia za doznane w następstwie działań okupacyjnych na terytorium Polski w czasie II wojny światowej.

Raport strat wojennych został zaprezentowany 1 września bieżącego roku, w rocznicę wybuchu II wojny światowej. Kwotę poniesionych przez Polskę strat wyliczono na 6 bln 220 mld 609 mln złotych.

Dołącz do nas, udostępniaj artykuły PolishNews24.com w social media:
Please follow and like us: